Εκτύπωση

Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης

on 19 Ιουνίου 2013.

Αναλάβαμε την εγκατάσταση και την εφαρμογή αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης (Ν.Ν.Κ.).

Το έργο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2012 και παραδόθηκε στις αρμόδιες τεχνικές εταιρίες στις 30 Μάιου του 2013.